CLOUD VPS 01

250,000đ/tháng
  • CPU : 1 core
  • SSD : 40GB
  • RAM : 2GB
  • Bandwidth : Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa : KVM
  • Hệ điều hành : Linux / Win
  • Backup : Hàng tuần

CLOUD VPS 02

350,000đ/tháng
  • CPU : 3 core
  • SSD : 80GB
  • RAM : 4GB
  • Bandwidth : Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa : KVM
  • Hệ điều hành : Linux / Win
  • Backup : Hàng tuần

CLOUD VPS 03

  • CPU : 3 core
  • SSD : 80GB
  • RAM : 4GB
  • Bandwidth : Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa : KVM
  • Hệ điều hành : Linux / Win
  • Backup : Hàng tuần

CLOUD VPS 04

  • CPU : 4 core
  • SSD : 100GB
  • RAM : 6GB
  • Bandwidth : Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa : KVM
  • Hệ điều hành : Linux / Win
  • Backup : Hàng tuần

CLOUD VPS 05

  • CPU : 6 core
  • SSD : 280GB
  • RAM : 16GB
  • Bandwidth : Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa : KVM
  • Hệ điều hành : Linux / Win
  • Backup : Hàng tuần

CLOUD VPS 06

  • CPU 8 core
  • SSD 360GB
  • RAM 32GB
  • Bandwidth Unlimited
  • Công nghệ ảo hóa KVM
  • Hệ điều hành Linux / Win
  • Backup Hàng tuần