PLAN BASIC

4,000,000đ/tháng
  • Xử lý hình ảnh khi đăng trên website chỉnh sáng tối, cắt kích thước phù hợp, giảm dung lượng tải

Sao lưu dữ liệu website

"Bảo mật an toàn thông tin/ chống hacker can thiệp từ bên ngoài

Chịu toàn bộ trách nhiệm khi có sự cố hack xảy ra 24/7"

Kiểm tra hoạt động của website

Phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Code | Sửa chữa tính năng Website theo yêu cầu

Bảo vệ phòng thủ trước tấn công DDOS

Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm, dịch vụ) do khách hàng cung cấp Nội dung được tối ưu chuẩn SEO

"Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm, dịch vụ) do HALOZEN VN tự biên soạn (chỉ hỗ trợ nội dung tiếng Việt).

Đối với các bài viết giới thiệu/sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng cần tự cung cấp nội dung và hình ảnh.

Nội dung được HALOZEN VN tối ưu, biên soạn chuẩn SEO"

Cài đặt/ Cấu hình Google Analytics theo dõi website

Cài đặt/ Cấu hình Google Webmaster Tools

Cập nhật Banner/ Poster website khi có yêu cầu

Quảng bá Tạo Social quản trị tối ưu giúp Social có sẵn của khách hàng.

SEO bài viết/keyword chính website


PLAN PRO

6,000,000đ/tháng
  • Xử lý hình ảnh khi đăng trên website chỉnh sáng tối, cắt kích thước phù hợp, giảm dung lượng tải

Sao lưu dữ liệu website

"Bảo mật an toàn thông tin/ chống hacker can thiệp từ bên ngoài

Chịu toàn bộ trách nhiệm khi có sự cố hack xảy ra 24/7"

Kiểm tra hoạt động của website

Phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Code | Sửa chữa tính năng Website theo yêu cầu

Bảo vệ phòng thủ trước tấn công DDOS

Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm, dịch vụ) do khách hàng cung cấp Nội dung được tối ưu chuẩn SEO

"Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm, dịch vụ) do HALOZEN VN tự biên soạn (chỉ hỗ trợ nội dung tiếng Việt).

Đối với các bài viết giới thiệu/sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng cần tự cung cấp nội dung và hình ảnh.

Nội dung được HALOZEN VN tối ưu, biên soạn chuẩn SEO"

Cài đặt/ Cấu hình Google Analytics theo dõi website

Cài đặt/ Cấu hình Google Webmaster Tools

Cập nhật Banner/ Poster website khi có yêu cầu

Quảng bá Tạo Social quản trị tối ưu giúp Social có sẵn của khách hàng.

SEO bài viết/keyword chính website


PLAN MASTER

9,000,000đ/tháng
  • Xử lý hình ảnh khi đăng trên website chỉnh sáng tối, cắt kích thước phù hợp, giảm dung lượng tải

Sao lưu dữ liệu website

"Bảo mật an toàn thông tin/ chống hacker can thiệp từ bên ngoài

Chịu toàn bộ trách nhiệm khi có sự cố hack xảy ra 24/7"

Kiểm tra hoạt động của website

Phục hồi dữ liệu khi có sự cố

Code | Sửa chữa tính năng Website theo yêu cầu

Bảo vệ phòng thủ trước tấn công DDOS

Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm, dịch vụ) do khách hàng cung cấp Nội dung được tối ưu chuẩn SEO

"Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm, dịch vụ) do HALOZEN VN tự biên soạn (chỉ hỗ trợ nội dung tiếng Việt).

Đối với các bài viết giới thiệu/sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, khách hàng cần tự cung cấp nội dung và hình ảnh.

Nội dung được HALOZEN VN tối ưu, biên soạn chuẩn SEO"

Cài đặt/ Cấu hình Google Analytics theo dõi website

Cài đặt/ Cấu hình Google Webmaster Tools

Cập nhật Banner/ Poster website khi có yêu cầu

Quảng bá Tạo Social quản trị tối ưu giúp Social có sẵn của khách hàng.

SEO bài viết/keyword chính website