Thúc đẩy Doanh Số Facebook

Bắt đầu từ
2,000,000đ
300,000 Phí cài đặt
  • Với yêu cầu quảng cáo này, chúng tôi sẽ tối ưu quảng cáo cho bạn. Thay vì bạn tự chạy quảng cáo với từng đó chi phí nhưng tương tác thấp, lượt tiếp cận ít và không đạt mong muốn.

Cam kết Doanh Số Facebook

Bắt đầu từ
6,000,000đ
500,000 Phí cài đặt

Với yêu cầu quảng cáo này, chúng tôi Cam kết số lượng tiếp cận khách hàng. Thay vì bạn tự chạy quảng cáo với từng đó chi phí nhưng tương tác thấp, lượt tiếp cận ít và không đạt mong muốn.


Cam kết TOP hiển thị từ khoá Google tìm kiếm

3,600,000đ

Chỉ với 1 ngân sách duy nhất. Cam kết từ khoá canh tranh thấp hoặc canh tranh vừa. Được hiển thị 30 ngày tại vị trí TOP đầu tiên tìm kiếm Google. Không lo bị click tặc hết ngân sách, Không giới hạn lượt click.


* Các từ khoá canh tranh cao tuỳ ngành nghề khác nhau sẽ được hỗ trợ