Team 365

89,000đ/tháng

Bộ Office Online

2 GB lưu trữ đám mây

2 GB dung lượng hộp thư